ExifMM*(1 2 =iCanonCanon PowerShot S230HHImageReady2005:04:19 10:01:29\d0220l    ȠȢТؤG 2005:04:19 10:01:292005:04:19 10:01:29 _  Ducky<Adobed       !1AQaq"2B#Rb3r$CE!1AQaq2 ? N3/hx[.? 4'P>_3UͮT%ˀD_nz'ٗܺ\u&o֧Fuq9k3wNju y-C*S%泊:!O]z¯W9p}r+l5α鑏%<'~?.74?঻G{L߽nW&woߥz.WԜ?եԯj(?3Ǘq4N}?0\Û^,%5, 4˴ zZZ}VSd_qnY$PrkPՕnpZy3.`Ugg/8{>.I,ܷM"VeeyAb6Tזc]NM^Qf?$kQs 1jKz]ClhF2}EB֬h9<&/s'M̯sF־/e5FV6o%a\+sq5 V:U8Fw3/j:K9g*dH5( "ɯ,8"RZaqUkgZž_5Gw;xNC 1aV5yfV k=JH{32`^ʎ?tibsv5:^d!(j Ouܹk3 $\eYx>rg.ƍ.dc\2B\|=}:[j+:=aʌͦRϴم%HkVjY%ºt,6Lg^uNSI8ɑvs~2d;T߀;'CLk]m8ѱRvdbޝ%X.GA-I< HUDbȫ 3(eMk:˨궴ۖV u*0+aI׏\\װr֖ R](Iߌli@q46QqۺEVEc! #| $1+AIt`WQa,!Id7Wa;OލА{Wb]-yn(>(#QwگEL*:VTOL6[VABAO}#mbdxdA+OG} +}(6^ژ Gf5%{iVS@k9ƧmJ(c `aTpYY XpyJlՁ4m"Kkj K"|cT[Սj)J{ #P@6xJ+p'evPI _d('+| 039O эG142)}DV\wiמ)@nͧqDBI QF9ԝӠ ;`>Bvf'(\6{L'NpD j-{` +޲rRm=o>0+w(9Rkb*(uo>?19e剦ڞPE)'@lh|S=X@(=fһA2*Lx@9ood nᄨZ ֛0#p}`6 `+^#i FԊеOf5=c N0JEŰZ#dH\x͇ƱOhnٯn-[X{6@oT31H~ZcE;xM q[k1d S 6ɀշN@>;($ w@^pPڰ 0jsue'l9F]xp2{O1^@o51p*ȷ[$w-O]a B'ꐌ`aX]Zv"*'%